Water is grenzeloosHet gaat over alle grenzen heen
Water is essentieelVoldoende, gezond en schoon water voor iedereen
Water is overalWe groeien ermee op
Water doen we samenEigen rol bij regenwater

Welkom

Waterpanels Limburg is een samenwerkingsverband van 31 Limburgse gemeenten, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Waterschap Limburg en de Provincie Limburg.

Het doel is samen met alle betrokken partijen de huidige en toekomstige wateropgaven in Limburg te realiseren en om gezamenlijk de opgaven voor de (afvalwater)keten uit het Bestuursakkoord Water te realiseren.  Dit gebeurt door regelmatig tijdens Limburgse Waterpanels - zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau - het gesprek aan te gaan, ideeën en oplossingen uit te wisselen en vervolgens samen aan de slag te gaan voor oplossingen binnen de (afval)waterketen zoals doelmatiger (afval)waterbeheer wateroverlast te voorkomen, problemen van verdroging te verminderen,  waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor duurzame en klimaatbestendige riolering en zuivering.

Cookie-instellingen