Water is grenzeloosHet gaat over alle grenzen heen
Water is essentieelVoldoende, gezond en schoon water voor iedereen
Water is overalWe groeien ermee op
Water doen we samenEigen rol bij regenwater

Projecten

Binnen de Limburgse samenwerken worden door de regio’s vele projecten uitgevoerd.

Waterpanel Noord

Hierna vindt u een schematische weergave per thema de projecten die onder de vlag van Waterpanel Noord in Noord- en Midden-Limburg al zijn uitgevoerd.

In 2015 worden de volgende 4 nieuwe projecten opgestart: reparatiebestek, grondwatermeetnet, uitdiepen electromechanische installaties en meetplannen. Verder wordt door de regio Limburgse Peelen (Waterpanel Noord) in 2015 een nieuw afvalwaterplan en bijbehorende gemeentelijke rioleringsplannen opgesteld.

Daarnaast is voor de regio Parkstad de ‘best practice’ gezamenlijk relining gekozen als voorbeeld van goede samenwerking.

Samenwerken loont!

Zo hebben de regio’s voor de landelijke rapportage van de visitatiecommissie eind 2014 het volgende besparingspotentieel gemeld:

  • In de regio’s Venlo-Venray en Limburgse Peelen, onder de vlag van Waterpanel Noord, wordt een besparingspotentieel van respectievelijk € 9,7 en € 6,4 miljoen per jaar in 2020 voorzien.
  • De regio Maas en Mergelland 6,9 miljoen per jaar, de regio Parkstad € 6,6 miljoen per jaar en de regio Westelijke Mijnstreek € 4,5 miljoen per jaar.

Dit is in totaal een besparingspotentieel in de provincie Limburg van € 34,1 miljoen per jaar vanaf 2020. Hiermee wordt de opgaven uit het Bestuursakkoord Water gehaald.

Dit wordt ook bevestigt door de landelijke Visitatiecommissie die constateert dat er voldoende ambitie in de 5 regio’s aanwezig is om de besparingsopgave in 2020 te realiseren en heeft een positief beeld over het behalen van de Bestuursakkoord Water -doelstellingen door de 5 regio’s.