Water is grenzeloosHet gaat over alle grenzen heen
Water is essentieelVoldoende, gezond en schoon water voor iedereen
Water is overalWe groeien ermee op
Water doen we samenEigen rol bij regenwater

Doelen

Water is overal; we groeien ermee op.
Water is grenzeloos; het gaat over alle grenzen heen.
Water is essentieel; ook onze kinderen moeten kunnen beschikken over voldoende (niet te veel, niet te weinig), gezond en schoon water.
We zorgen er daarom goed voor, nu en in de toekomst. Daarnaast moet water betaalbaar blijven ook met de toekomstige klimaatveranderingen.
Want water is van ons allemaal. Waterpanels Limburg werken vanuit de visie dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is en wat dit betekent voor onze gezamenlijke taken.

Gezamenlijk en maatschappelijk belang centraal

Afvalwater benutten én verwerken; problemen met wateroverlast voorkomen op een innovatieve, betaalbare en duurzame wijze dát willen wij in Limburg bereiken. Voor én met onze burgers, bedrijven en kennisinstellingen.

Richting geven

Binnen Waterpanels Limburg geven we richting aan de ontwikkeling van het afvalwaterbeheer. Met oog voor raakvlakken tussen de afvalwaterketen, de ruimtelijke inrichting en het watersysteem. Het vormt een volgende stap in onze samenwerking die we afgelopen jaren zorgvuldig hebben opgebouwd. Een samenwerking die resultaten oplevert op het gebied van Kosten, Kwaliteit en Kennis/Kwetsbaarheid én waar we trots op zijn. We voorzien bijvoorbeeld nu al een besparingspotentieel van € 34,1 miljoen per jaar vanaf 2020.